Kellie and John – Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/8000
Aperture Value : 5.0
ISO : 3600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/400
Aperture Value : 4.0
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/640
Aperture Value : 4.0
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1000
Aperture Value : 4.0
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/125
Aperture Value : 3.2
ISO : 2000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/320
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/400
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/320
Aperture Value : 1.4
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/320
Aperture Value : 1.4
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 4.0
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 2.5
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1250
Aperture Value : 2.5
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/5000
Aperture Value : 2.5
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 2.2
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/320
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/400
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 2.2
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 0.8
Aperture Value : 8.0
ISO : 100


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1600
Aperture Value : 2.5
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/2000
Aperture Value : 2.5
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 2.8
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/80
Aperture Value : 2.8
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 4.0
ISO : 10000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/80
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1000
Aperture Value : 3.5
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/3200
Aperture Value : 3.5
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1600
Aperture Value : 3.5
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/4000
Aperture Value : 3.5
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/2000
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/160
Aperture Value : 4.0
ISO : 5000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1600
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/2500
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/2000
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/2000
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/2500
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.5
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1000
Aperture Value : 3.2
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1000
Aperture Value : 3.2
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.5
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.5
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 3.5
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/50
Aperture Value : 4.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/50
Aperture Value : 4.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/50
Aperture Value : 2.8
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/800
Aperture Value : 4.0
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 4.0
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 4.0
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 4.0
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 4.0
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 4.0
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 4.0
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/640
Aperture Value : 2.8
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/320
Aperture Value : 3.2
ISO : 640


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 2.5
Aperture Value : 8.0
ISO : 100


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 1.4
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 1.4
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 1.4
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 1.4
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/250
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/250
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/320
Aperture Value : 2.0
ISO : 1600


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/125
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 4.0
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 3.5
ISO : 5000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/50
Aperture Value : 3.5
ISO : 5000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/125
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/125
Aperture Value : 2.8
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1250
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/800
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/800
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/125
Aperture Value : 3.5
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/125
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/640
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/80
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1000
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/80
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1250
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/80
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1600
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/640
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/640
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1250
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1600
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/1600
Aperture Value : 2.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/200
Aperture Value : 4.0
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 8.0
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 3.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 3.2
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/640
Aperture Value : 4.0
ISO : 3200


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/160
Aperture Value : 2.0
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/500
Aperture Value : 1.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/160
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/60
Aperture Value : 2.2
ISO : 2500


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6
Shutter Speed Value : 1/4000
Aperture Value : 1.8
ISO : 40000


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 2.0
ISO : 6400


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/100
Aperture Value : 2.0
ISO : 6400


 Kellie and John - Wedding at Lansdowne Resort, Leesburg, Virginia

NIKON Z 6_2
Shutter Speed Value : 1/80
Aperture Value : 2.0
ISO : 6400

Cameras and Lenses used

NIKON Z 6( NIKON CORPORATION )
NIKON Z 6_2 ( NIKON CORPORATION )

NIKON ( NIKON CORPORATION )
Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED ( NIKON CORPORATION )
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED ( NIKON CORPORATION )
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II ( NIKON CORPORATION )
Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G ( NIKON CORPORATION )
Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ( NIKON CORPORATION )

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *